dilluns, 23 de novembre de 2009

D’on ve el nom de Tarraco?

Segons Alföldy, un expert en el tema, el nom correcte en llatí és Tarraco, amb accent a la primera síl.laba. I precisament així apareix en citat per primera vegada en la literatura llatina per Ciceró.

No obstant, el grecs escrivien Tarakon, així surt documentat per una llegenda d’una moneda ibèrica trobada a Empúries. Aquesta moneda, que és la representació més antiga del nom de Tarraco, data de mitjans dels segle IIIa.C.
Amb el pas del temps apareix també la denominació de Tarracon, Tarracona, Terracona i posteriorment l’adjectiu Terraconensis.

Segons W. Schulze el nom de Tarraco és etrusc. Tot i així, segons Alföldt no existeix cap prova que permeti pensar que Tarraco va ser una fundació etrusca. Segons Battisti, els noms que comencen Per Tarr- són de procedència preindoeuropea; per tant, el més probable és que es tracti d’un nom ibèric.

Però ara bé el curiós del cas. Com he dit, segons Alföldy, el nom de Tarraco probablement és ibèric i està documentat anteriorment de la ocupació romana per una moneda trobada a Empúries. Tot i així, segons l’autor, no s’ha pogut comprovar l’existència d’un nucli urbà preromà en la ciutat de Tarragona. Tot i així, la moneda demostra que existia una població ibèrica abans de la conquesta dels romans a Hispania. Queda obert el problema de si es trobava en el mateix lloc de la posterior ciutat de Tarraco o no.