dijous, 5 de novembre de 2009

Com era el paisatge de Tarraco?

El passat 30 d’octubre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (l'ICAC) va presentar a la Universitat Lumsa de Roma un estudi sobre el paisatge arqueològic de la colònia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. (S’enten per paisatge arqueològic: el clima, la fauna, el poblament agrari, humà, etc).

Aquest estudi: El Projecte Ager Tarraconensis (PAT) que és de gran importància pel nostre territori ha comtat tant amb el suport de l’empresa pública com el de la privada ha tingut com objecte la reconstrucció del territori de Tarraco. Vint-i-quatre especialistes en diferents matèries han investigat com era el paisatge arqueològic de l’època .

“Durant quatre anys hem fet un estudi sobre setze territoris del Camp”, ha explicat la directora del ICAT Isabel Rodà, “i hem arribat a algunes conclusions importants, com ara, hem pogut comprovar que la distribució de la xarxa viària de Tarraco ha marcat profundament l’estructura i l’evolució de les carreteres de Tarragona i del Camp”, afegeix Rodà.


L'actual Via Augusta a l'alçada de Tarragona. Fotografia cedida per Pere Ferré

“D’altre banda, també hem comprovat que el clima de Tarraco era bastant semblant al actual”, explica Marta Prevosti, investigadora de l’Institut i codirectora del PAT. Provosti també destaca que l’explotació agrícola i ramadera era sostenible i que això no va canviar fins el segle XVIII.

L’Estudi te dues vessants, una part teòrica i l’altre pràctica. Per un costat és un estudi interdisciplinari que ha tingut present dades arqueològiques, zoològiques, geològiques i epigràfiques. “Però tot això no es quedarà a l’estanteria. És també arqueologia aplicada, és a dir, arqueologia preventiva”, explica la directora del ICAT, Isabel Rodà. “Volem que també tingui una funció de planificació del territori, sobretot orientat en la realització d’obres, ja que d’aquesta manera ens estalviaríem alguns problemes importants”.

Està previst que al setembre del 2010 es faci públic aquest estudi en forma de monografia i posteriorment es publiqui un llibre o potser dos, ja que el tema dona per molt.

Bona feina de l’ICAC!.